Short Hand Wrist Brace بریس کوتاه مچ دست

این بریس برای ایجاد بهترین ثبات در آسیب‌ها و شکستگی‌های استخوان‌های ردیف دیستال و پروگزیمال مچ و مفاصل بین آن‌ها کاربرد دارد. همچنین می‌توان از این بریس در شکستگی‌های غیر جابجایی در دیستال رادیوس و اولنا بهره برد. بریس کوتاه مچ دست در آسیب‌های التهابی مچ مانند سندروم تونل کارپال نیز قابل تجویز است. این بریس به سیستم قرقره و سیم باندو مجهز است تا به بهترین شکل با دست بیمار تطابق یابد.

 

ایجاد ثبات بالا در مجموعه کارپال

ایجاد ثبات نسبی در ساعد

جایگزین مناسب گچ های سنتی ارتوپدی

شکستگی‌های استخوان‌های مجموعه مچ دست

شکستگی‌های غیر جابجایی مفصل رادیو اولنار

شکستگی در استخوان‌های رادیوس و اولنا

در بیماری‌های التهابی مفصل مچ

سایز سانتیمتر اینچ
XXS ۱۴٫۵ – ۱۶٫۵ ۵¾”- <6½”
XS ۱۶-۵ – ۱۸٫۵ ۶½”- <7¼”
S ۱۸٫۵ – ۲۰ ۷¼”- <8”
M ۲۰ – ۲۳ ۸”- <9”
L ۲۳ – ۲۵٫۵ ۹”- <10”
XL ۲۵٫۵ – ۲۸ ۱۰”- <11”
XXL > 28 > 11”