ulnar brace  بریس اولنار

محصولات باندو با فنّاوری قرقره انطباقی پیشرفته تلفیق‌شده تا انطباق هندسی و استحکام ساختاری بریس را به حداکثر  برساند. همچنین این قرقره‌ها به تطابق بیشتر بریس با عضلات آتروفی­ شده کمک نموده و راحتی بیمار را افزایش می‌دهد. بریس ­های ترموفرم، در دمای ۸۰ تا ۹۰ درجه سلسیوس فرم ­پذیر می‌شوند تا درمانگر بتواند در صورت نیاز به تغییرات موردنیاز در آن بپردازد. بریس ترموفرم اولنار به حمایت و بی‌حرکت سازی انگشتان و متاکارپ های چهار و پنج می‌پردازد.همچنین می‌توان از این بریس در آسیب‌های استخوان‌های مفصل مچ بهره برد.

 

ایجاد ثبات بالا در مجموعه کارپال

ایجاد ثبات نسبی در ساعد

ایجاد ثبات در متاکارپ های دوم و سوم

شکستگی‌های متاکارپ های چهارم و پنجم

آسیب‌های مفاصلMPدر همین متاکارپ ها

آسیب‌های انگشتان چهارم و پنجم

شکستگی ثابت در سر رادیوس و اولنا

در بیماری‌های مفصل مچ

سایز سانتیمتر اینچ
XXS ۱۴٫۵ – ۱۶٫۵ ۵¾”- <6½”
XS ۱۶-۵ – ۱۸٫۵ ۶½”- <7¼”
S ۱۸٫۵ – ۲۰ ۷¼”- <8”
M ۲۰ – ۲۳ ۸”- <9”
L ۲۳ – ۲۵٫۵ ۹”- <10”
XL ۲۵٫۵ – ۲۸ ۱۰”- <11”
XXL > 28 > 11”