short Ulnar Brace بریس اولنار کوتاه

بریس رادیال کوتاه برای حمایت از ساختار استخوانی در آسیب‌ها و شکستگی‌های متاکارپ ها و انگشتان چهارم و پنجم طراحی و ساخته‌شده است. ارتزیست می‌تواند در صورت لزوم به ثابت سازی این ناحیه در زوایای خاص به گرم کردن بریس پرداخته و آن را به شکل موردنظر فرم دهد. بریس پس از طی ۵ الی۱۰ دقیقه به حالت صلب درخواهد آمد.

 

ایجاد ثبات بالا در انگشتان چهار و پنج

ایجاد ثبات نسبی در مچ

ایجاد ثبات در متاکارپ های چهار و پنج

آسیب‌های التهابی چون آرتروز در انگشتان چهار و پنج

انگشت چکشی و ماشه‌ای در انگشتان چهار و پنج

سایزبندی  Free size

Column 1 heading Column 2 heading Column 3 heading
Row 1 col 1 content Row 1 col 2 content Row 1 col 3 content
Row 2 col 1 content Row 2 col 2 content Row 2 col 3 content