Thumb Brace بریس شست

این بریس پایه شست را بی‌حرکت می‌کند تا در آسیب‌های لیگامان های جانبی شست، شکستگی‌ها ،کشیدگی‌های عضلانی و آسیب‌های التهابی و در مواردی که بیمار دچار انواع مختلف آرتریت است مورداستفاده قرار گیرد. این محصول فاقد لاتکس بوده و هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر ایجاد حساسیت‌های پوستی از آن گزارش نگردیده است.

 

ایجاد ثبات نسبی در مچ

ایجاد ثبات بالا در MPانگشت شست

شکستگی های استخوان های شست

التهاب در مفاصل CMC،MP شست

سایز سانتیمتر اینچ
XXS ۱۴٫۵ – ۱۶٫۵ ۵¾”- <6½”
XS ۱۶-۵ – ۱۸٫۵ ۶½”- <7¼”
S ۱۸٫۵ – ۲۰ ۷¼”- <8”
M ۲۰ – ۲۳ ۸”- <9”
L ۲۳ – ۲۵٫۵ ۹”- <10”
XL ۲۵٫۵ – ۲۸ ۱۰”- <11”
XXL > 28 > 11”