بریسLSO Plus    

سیستم ارتزی LSO Plus Brace به‌گونه‌ای طراحی‌شده که بیمار بیشترین راحتی را در پوشیدن آن حس کند. این ارتز در دسته‌ی ارتز های کمری بوده و به حمایت از مهره‌های تحتانی ناحیه سینه‌ای(T10-L5) می‌پردازد. ازاین‌رو می‌توان آن را در آسیب‌های شایع کمری که به‌صورت فتق  دیسک‌های میان مهره‌ای گزارش می‌گردد، به کار برد. باوجود بهره‌مندی از سیستم بستن با استفاده از ولکرو و سیستم قرقره و سیم به‌کاربرده شده در آن،مزیت مکانیکی محصول به طرز قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.

 

ثبات دهنده و محدودکننده حرکت مهره‌های T10-L5 در صفحات فرونتال و ساجیتال

 حمایت‌کننده مهره‌های T10-L5

درمان محافظتی قبل و پس از جراحی در آسیب‌های T10-L5

پس از آسیب‌های شدید ناشی از تروما T10-L5

در بیماری‌هایی چون پوکی استخوان که نیاز به بی‌حرکت سازی و ثبات مهره‌ها دارند

سایز های مختلف بر اساس کوچک ترین محیط دور کمر

سایز اندازه محیط(cm)
کوچک(S) ۶۰-۷۵
متوسط(M) ۷۵-۹۰
بزرگ(L) ۹۰-۱۰۰
XL ۱۰۰-۱۱۵
XXL ۱۱۵-۱۳۰
XXXL ۱۳۰-۱۴۰