بریسErgo Plus   

ارتز ستون فقرات Ergo Plus یک بریس اختصاصی برای آسیب‌های ستون مهره‌ای در ناحیه لومبار بوده و به حمایت ساختاری از ستون مهره‌ها می‌پردازد. این بریس یکی از انواع ارتز های لومبو ساکرال است که با استفاده از اجزای سازنده‌ی خود به حمایت ورتیکال از این ناحیه پرداخته و به محدودیت حرکتی مهره‌ها کمک می‌کند.

ارتز های باندو دارای تنوع بی‌نظیری از انواع حمایت گرهای مهره‌ای در نواحی مختلف ستون فقرات است که درمانگر با توجه به میزان آسیب‌دیدگی به انتخاب بهترین بریس برای ایجاد محدودیت حرکتی و حمایت از ساختار مفصلی می‌پردازد.

 

حمایت‌کننده و ثبات دهنده در صفحات ساجیتال و فرونتال

ایجاد محدوده حرکتی بیشتر برای مهره‌های ناحیه کمری

کاهش لوردوز غیرطبیعی در مهره‌های ناحیه کمری

افزایش فشار شکمی و کاهش نیروی لوردوزی در ستون مهره‌ای

 نیروی لوردوزی در ستون مهره ای

بی‌ثباتی مهره‌های ناحیه کمری

Spondylolisthesis grade 2

درمان محافظتی پس از جراحی مهره‌های ناحیه کمری

فتق دیسک و تنگی کانال نخاعی در مهرهای ناحیه کمری

سایز های مختلف بر اساس کوچک ترین محیط دور کمر

سایز اندازه محیط(cm)
کوچک(S) ۶۰-۷۵
متوسط(M) ۷۵-۹۰
بزرگ(L) ۹۰-۱۰۰
XL ۱۰۰-۱۱۵
XXL ۱۱۵-۱۳۰
XXXL ۱۳۰-۱۴۰