Ergo Flex Brace

ارتز Ergo Flex نمونه جدیدی از حمایت گرهای ستون مهره‌ای در ناحیه لومبار است که با بهره‌مندی از اجزای طراحی‌شده به یکی از کم‌حجم‌ترین و کاربردی‌ترین نمونه‌های باندو تبدیل‌شده است. پوشش دهی حمایتی ارتز از ابتدای مهره‌های کمری (L1) تا مهره‌های خاجی(S1)بوده و در موارد آسیب‌های مهره‌های کمری که نیاز به بی‌حرکتی خفیف دارند قابل تجویز است.

متخصصین طراح در این ارتز به استفاده از سیستم قرقره و سیم پرداخته‌اند که با افزایش مزیت مکانیکی به کارایی هرچه بیشتر ارتز می‌انجامد. ازاین‌رو درمانگر با اعمال حداقل نیرو برای بستن محصول به بیشترین کشش موردنظر دست می‌یابد.

کاهش‌دهنده لوردوز غیرطبیعی در ناحیه کمری

فراهم‌کننده‌ی محدوده‌ی حرکتی برای مهره‌های ناحیه کمری متناسب با سطح آسیب

ثبات دهنده و حمایت‌کننده مهره‌های ناحیه کمری

فتق دیسک در ناحیه کمری

تنگی کانال نخاعی در ناحیه کمری

Spondylolisthesis grade 2

ارتز پس از جراحی در آسیب‌های تخریبی ناحیه کمری، شکستگی‌ها و

سایز های مختلف بر اساس کوچک ترین محیط کمر

سایز اندازه محیط(cm)
کوچک(S) ۶۰-۷۵
متوسط(M) ۷۵-۹۰
بزرگ(L) ۹۰-۱۰۰
XL ۱۰۰-۱۱۵
XXL ۱۱۵-۱۳۰
XXXL ۱۳۰-۱۴۰