Universal Collar بریس گردن

مهره‌های گردنی یکی از آسیب‌پذیرترین نواحی ستون فقرات هستند که به‌طور ویژه نیاز به ارتز های خاص دارند. ارتز گردنی بایستی به‌راحتی بسته شود تا ارتزیست در بیماران دارای آسیب‌های شدید گردنی به بیشترین بی‌حرکتی ممکن دست یابد. همچنین این ارتز ها بایستی به‌گونه‌ای طراحی و ساخته شوند که گستره زیادی از بیماران از سایزهای مختلف قابل‌استفاده باشد.در بیماران با آسیب‌های شبکه اعصاب گردنی استفاده از پدهای سرما/گرما بسیار متداول است.ازاین‌رو بهتر است ارتز گردن به‌گونه‌ای طراحی شود که برای استفاده از انواع پدهای فیزیوتراپی مناسب‌سازی شده باشد. ارتز گردن باندو  با  استفاده از پدهای فومی فشرده با گرید پزشکی، سیستم قرقره و سیم باندو که از جدیدترین روش‌های بستن در ارتز ها معرفی می‌شود و به آن قابلیت تنظیم ارتفاع را می‌دهد از تمامی این ویژگی‌ها برخوردار است.

ارتز گردن باندو آخرین پیشرفت‌های طراحی و ساخت ارتزی را در خود جا داده است.

.

  بیشترین محدودیت حرکتی مهره‌های گردنی
ایجاد بهترین لوردوز برای مهره‌های گردنی
ایجاد ثبات حمایت در سه صفحه برای ناحیه سرویکال
استفاده از قرقره انطباقی پیشرفته جهت تنظیم و تثبیت ارتفاع ارتز
قابلیت استفاده از پدهای سرما و گرما در بریس

آسیب‌های مهره‌های سرویکال
آرتروز مهره‌های گردنی
فتق و بیرون‌زدگی دیسک گردنی
ضربات ناشی از تصادفات
موارد اورژانسی بلافاصله پس از تروما
پس از جراحی

این محصول برای تمامی سایزهای بزرگ‌سال قابل تنظیم است.